วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ หนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา


การฟ้อนเล้บนับว่ามีความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งรูปแบบการฟ้อนในอดีตไม่มีรูปแบบที่ตายตัว คือฟ้อนเอาสวย ซึ่งแต่ละคนก็มีลีลาการฟ้อนที่ต่างกัน...
ดังนั้นมาถึงสมัยเจ้าดารารัศมี จึงมีการจัดรูปแบบการฟ้อนให้สวยงามและประดิษฐ์ท่าบางท่าขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ ดังนั้นการฝึกซ่อมการฟ้อนเล็บในคุ้มเจ้าจึงเป็นไปอย่างเคร่งครัดและสวยงามในลีลาท่าทาง เหมาะที่จะนำมาโชว์ แสดงต่อแขกบ้านแขกเมือง

การฟ้อนเล็บนับว่า เป็นการฟ้อนในงานพิธีที่ใหญ่ และถือเป็นการให้เกียรติแขกผู้มาเยือน....
ในปัจจุบันการฟ้อนเล็บยังคงมีให้เห็นกันในงานปวยหลวง หรืองานมงคลต่างๆ
และได้มีการนำการฟ้แนเล็บไปเป็นการแสดงโชว์ในสวนอาหาร....
ทำให้แขกผู้มาเยือนประทับใจ

ภาพการฟ้อนเล็บที่นำมาโชว์นี้ จากงานประเพณีปีใหม่เมืองวัดพระสิงห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น