วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ภูฎาน/ดินแดนสงบเรียบง่าย

ภูฏาน ดินแดนที่สวยงามทางด้านธรรมชาติ

และผู้คนที่มีความน่ารัก....
ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย..
ภูฏาน ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ที่น่าสนใจ ...
ความเป็นเมืองที่สงบบนภูเขา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูฏานมีความสงบสุข
และภูมิอาหารที่เย็นสบายของภูฏานยังเป็นจุดดึงดูดความน่าสนใจของประเทศ...

สำหรับในด้านสถาปัตยกรรมของภูฏานมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม
จากภาพการจัดสวนภูฏานในงานพืชสวนโลกที่ผ่านมาก ณ ประเทศไทย
เป็นสวนที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าชมอย่างมาก เพราะมีความสวยงามจริงๆ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ หนึ่งในเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา


การฟ้อนเล้บนับว่ามีความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งรูปแบบการฟ้อนในอดีตไม่มีรูปแบบที่ตายตัว คือฟ้อนเอาสวย ซึ่งแต่ละคนก็มีลีลาการฟ้อนที่ต่างกัน...
ดังนั้นมาถึงสมัยเจ้าดารารัศมี จึงมีการจัดรูปแบบการฟ้อนให้สวยงามและประดิษฐ์ท่าบางท่าขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ ดังนั้นการฝึกซ่อมการฟ้อนเล็บในคุ้มเจ้าจึงเป็นไปอย่างเคร่งครัดและสวยงามในลีลาท่าทาง เหมาะที่จะนำมาโชว์ แสดงต่อแขกบ้านแขกเมือง

การฟ้อนเล็บนับว่า เป็นการฟ้อนในงานพิธีที่ใหญ่ และถือเป็นการให้เกียรติแขกผู้มาเยือน....
ในปัจจุบันการฟ้อนเล็บยังคงมีให้เห็นกันในงานปวยหลวง หรืองานมงคลต่างๆ
และได้มีการนำการฟ้แนเล็บไปเป็นการแสดงโชว์ในสวนอาหาร....
ทำให้แขกผู้มาเยือนประทับใจ

ภาพการฟ้อนเล็บที่นำมาโชว์นี้ จากงานประเพณีปีใหม่เมืองวัดพระสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การบวชต้นไม้/หรือการบวชป่า

ประวัติความเป็นมาของกาารบวชต้นไม้....

เป็นความเชื่อที่มีมาช้านาน...ซึ่งความเชื่อนี้มีฐานความคิดมาจากการบูชาเทวาดา....
ซึ่งมีความเชื่อเรื่องรุกขเทวาดาที่สิ่งอาศัยอยู่ในต้นไม้....
ตามหลักความเชื่อ เรื่องรุกขเทวาดา ต้นมีมีเทวาดาอยู่สอง จำพวก คือ ...
เทวาดาที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้....
กับเทวาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้....
ดังนั้นการบวชต้นไม้จึงเป็นความเชื่อหนึ่ง เพื่อเป็นการเคารพบูชาต้นไม้.....
การบวชต้นไม้ที่มีพิธีกรรมครั้งแรก...คือการบวชต้นยางที่อำเภอสารภี......
นับแต่นั้นเป็นต้นมาการบวชป่า.....จึงมีการบวชต้นไม้มากขึ้น...
ซึ่งอาศัยหลักความเชื่อให้คนไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า.......
และช่วยให้ป่าไม้สมบูรณ์....โดยการร่วมกันอนุรักษ์.......

ประวัติถนนต้นยาง/ยางเนิ้ง

ถนนต้นยาง....หรือถนนเส้นเชียงใหม่-ลำพูน

มีความเป็นมาอันยาวนาน.....ซึ่งการปลูกต้นยาง...เป็นการเพิ่มทัศนีย์ภาพทางการเดินทาง....
ซึ่งผู้ที่มาเชียงใหม่หลายๆ ท่านคงเคยผ่านถนนเส้นนี้ดี......
การปลูกต้นยางเกิดขึ้นในสมัยรัฐกาลที่ 5 ซึ่งมีการแบ่งการปกครองใหม่เป็นมลฑลเทศาภิบาล.....
ซึ่งมีผู้ข้าหลวงตำรงตำแหน่ง...ในการบริหาร.....และลดบทบาทการปกครองแบบเดิมลง.....
ซึ่งก็กลายมาเป็นการปกครองในรุปแบบปัจจุบัน.....
เนื่องจากในยุคนั้นเป็นยุคการแย่งชิงดินแดนของชาติตะวันตกที่ขยายอิทธิพลมาในทวีปเอเชีย....
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเริ่มขึ้น...และก้าวหน้า.....ให้ทัดเทียมนานาประเทศ.....
การปกครองแบบมณฑลจึงเริ่มขึ้นในประเทศไทย.....
เมืองที่มีเจ้าปกครองในสมัยนั้น.....จึงต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองตาม...เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานชาติได้...
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า...ทางด้านการเดินทาง ...การปรับปรุงบ้านเมือง.....
ข้าหลวงมณฑลพายัพจึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง....ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ....การพัฒนาถนน.....
ถนนเส้นยางเนิ้งจึงได้มีการปลูกต้นยางนา.......ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
อำเภอสารภีซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าอำเภอยางเนิ้ง....เพราะมีการปลูกต้นยางนาตลอดทั้งสาย.....
ประวัติของถนนสายต้นยางจึงมีมาให้อ่านพอสังเขป....ละกันครับ

ประวัติการปลูกลำใย

ประวัติการปลูกต้นลำใย

ลำใยเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย....
ซึ่งมีการปลูกลมากที่สุดคือภาคเหนือ ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย.....
ลำใยกับประวัติความเป็นมา....
ลำใยได้นำมาปลูกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีเจ้าดารารัศมีนำต้นกล้ามอบให้กับญาติพี่น้องปลูกที่เชียงใหม่....
ซึ่งปัจจุบันยังมีต้นลำใย....ต้นแรกที่นำมาปลูก....
อยู่ ณ บริเวณสวนเจ้า.......
ซึ่งเป็นต้นลำใย.....ที่มีความเก่าแก่มาก.....
หลังจากนั้นมาการขยายพันธุ์ของลำใย...ได้กระจายไปอย่างรวดเร็ว.....
จนปัจจุบันนี้มีลำใยมากมาย.....หลายแสนต้น......
นับว่าต้นลำใยเป็นไม้เศรษฐกิจของภาคเหนือและเป็นผลไม้ที่ส่งออก.....
นำเงินตราเข้าประเทศอย่างมากมาย......

สำหรับผู้ที่อยากเห็นต้นลำใยที่มีอายุยาวนาน...ก็แวะไปดูได้ที่....ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่....

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สถานีรถไฟสุดสวย/สถานีรถไฟสายเชียงใหม่

สถานีรถไฟสารภี


ความสวยและบรรยากาศการท่องเที่ยว...บนรถไฟ...
เป็นวิธีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนุกสนาน...
กินลมชมวิว..สองข้างทางการเดินทาง....
สำหรับสถานนีรถไฟที่นับว่า...สวยงามอีกแห่งก็น่าจะเป็นสถานนีรถไฟที่อำเภอสารภี...ก่อนถึงสถานที่รถไฟเชียงใหม่ เห็นบรรยากาศแล้วเลยอกใจไม่ได้ .....เก็บภาพมาฝาก....
สวยจริงๆ.....
การเดินทางบนรถไฟนับว่า...เป็นบรรยากาศที่....ย้อนอดีตได้ดี.....
และควรค่าแก่ความทรงจำ.....
เที่ยวเชียงใหม่ครั้งใด...อย่าลืมแะไปถ่ายรูปที่สถานีรถไฟสารภี...เน้อ

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

แหล่งท่ิิองเที่ยวสุดฮิตสำหรับแขกผู้มาเยือนเชียงใหม่....เพราะมีน้องหลินปิงหมีน้อยน่ารัก....
หมีแฟนด้ากลายเป็นจุดขายอีก 1 ของเชียงใหม่....
เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย.....
นับว่าสมแล้วที่เป็นจังหวัดแหล่งการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน และติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ
สวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางง่ายมาก เพราอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ทางขึ้นดอยสุเทพ

นักท่องเที่ยวที่แวะวียนมาเชียงใหม่ก็มาเยือนสวนสัตว์ด้วยนะครับ เพราะมีสัตว์มากมายจริงๆ โดยเฉพาะสัตว์สุดฮิตสุดฮอตอย่างหมีแฟนด้า ไม่ควรพลาดเป็นอันเด็ดขาด
มาเที่ยวเชียงใหม่แวะไปสวนสัตว์จร้่าๆๆๆ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระธาตุดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ วัดดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ เป็นวัดที่มีความสวยงามและบรรยากาศดี มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีความสูงพอสมควรทำให้เราสร้างเ็ห็นถึงบรรยากาศต่างๆ ชัดเจน น่าเที่ยวเที่ยวมากๆ

ดังนั้นใครแวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่ เชิญแวะเที่ยววัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ

เชียงใหม่เที่ยววันเดียวไม่หมด เชิญมาเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับ....

วัดพระธาตุศรีจอมทอง

วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดคนปีชวด หรือปีหนู

สำหรับความเชื่อในล้านนา มีคติความเชื่อในเรื่องการทำบุญหรือการสักการะพระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิต ต้องมีโอกาสไปสัการะบูชาพระธาตุประปีเิกิดของตนเอง ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นคนๆ หนึ่งนั้น จะมีที่พักของดวงวิญญาณที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์ให้รอพักเพื่อเข้ามาเกิดกับญาติหรือตามที่เขากำหนดให้มาเกิด ที่พักนั้นก็คือพระธาตุประจำปีเกิดต่างตามนักษัตร

พระธาตุศรีจอมทองเป็นพระธาตุที่มีความสวยสดงดงาม และมีรูปแบบความเป็นศิลปะล้านนา
สวยงามมากๆ ปัจจุบันนับว่าเป็นแหล่งทองเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด หากมาเชียงใหม่แล้ว ครั้งหนึ่งของชีวิตควรจะมาสัการะบูชาพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระธาตุดอยตุง/เชียงราย

พระธาตุดอยตุง คือ พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน หรือปีหมู


พระธาตุดอยตุง
เป็นโบราณสถานอีกแห่งที่คนล้านนาเคารพบูชา
ในเรื่องตำนานการสัการะบูชาพระธาตุปีเกิดนั้น คนล้านนาเชื่อว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเกิดปีเกิดนั้นควรจะหาเวลาไปสัการะบูชา ซึ่งพระธาุตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีหมู หรือปีกุนที่เรารู้จักกันดี

ตำนานได้กล่าวว่า
พระมหากัสสะปะเถระ ได้อัญเชิญเอายังพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำมาถวายแก่เจ้าผู้ครองนครโยนก ซึ่งพระองค์ทรงสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ที่ดอยตุง


ผู้ที่เกิดปีกุน น่าจะหาเวลาว่างไปสัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเคารพบูชาพระพุทธเจ้า

ท่านที่เดินทางไปเที่ยวเชียงราย ไม่ควรพลาด แวะไปสัการะพระธาตุดอยตุง

พระธาตุที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทย น่าท่องเที่ยวจริงๆ

บ้านร้อยอันพันอย่าง/เชียงใหม่น่าเที่ยว

บ้านร้อยอันพันอย่าง

ศูนย์รวมงานแกะสลักไม้
ที่มีความสวยงาม ซึ่งบ้านร้อยอัีนพันอย่าง

ตั้งอยู่ที่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง
เดินทางถนนเส้นเชียงใหม่ - หางดง


เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักที่สวยงามตามแบบฉบับของชาวล้านนา สำหรับท่านผู้ชื่นชอบความงามของงานไม้ไม่ควรพลาด เพราะความสวยงามของงานแกะสลักเชียงใหม่มีความโด่ดเด่นและสวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

งานไม้ที่สวยงาม ลองแวะเวียนไปเที่ยวบ้านร้อยอันพันอย่างดูนะครับ.....

บ้านถวาย/ชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลัก

บ้านถวาย กับงานไม้ที่สวยงาม


งานไม้ที่ประณีตสวยงาม และมีลวดลายเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานไม้ หรือใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วแวะไปบ้านถวาย ท่านน่าจะลองไปเที่ยวรับรองท่านจะติดใจ และอยากกลับมาอีก
งานไม้แกะสลักนับว่าเป็นเอกลักษณ์งานฝีมือของคนล้านนา เนื่องจากลวดลายต่างๆ มีความละเอียดงดงาม และมีให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับนำไปใช้ประดับตกแต่งบ้าน และนำไปเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ ซึ่งงานแกะสลักบ้านถวายนับว่ามีความโด่ดเด่นอย่างมาก และเป็นที่รู้จักสำหรับชาวต่างชาติดี

แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งชองเชียงใหม่ น่าสนใจ และน่าแวะชมซื้อของกับไปฝากญาติพี่น้อง
มาเที่ยวถวายกันนะครับ

เวียงท่ากาน เชียงใหม่

โบราณสถาน เวียงท่ากาน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เวียงท่ากานเป็นอีกแห่งหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้งของเวียงท่ากาน อยู่ที่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการเดินทางสะดวกสบายมาก เดินทางไปตามถนนสายเชียงใหม่สันป่าตอง ขับไปเรื่อยๆ จะพบป้ายบอกทางเข้า ซึ่งหาไม่ยากครับ

สำหรับเวียงท่ากานเป็นโบราณสถานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอายุยาวนานหลายพันปี
การเดินทางในหน้าร้อนควรพกพาร่มไปด้วยเนื่องจากอากาศร้อนนิดหน่อย

ดังนั้นใครชอบท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรม เชิญมาเที่ยวเวียงท่ากานครับ